نتایج جستجو برای «پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی»

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پایان نامه کامل و آماده بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل