فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 7

مقایسه رابطه بین خلاقیت هیجانی و رفتار اجتماعی مطلوب در دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی

پایان نامه کامل و آماده مقایسه رابطه بین خلاقیت هیجانی و رفتار اجتماعی مطلوب در دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه رازی

پایان نامه کامل و آماده بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه رازی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

پایان نامه کامل و آماده رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش الگوهای ارتباطی،سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی

پایان نامه کامل و آماده نقش الگوهای ارتباطی،سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی در کارمندان متاهل شرکت بیمه رازی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

پایان نامه کامل و آماده اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی

بررسی رابطه فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر م

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی