فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پایان نامه کامل و آماده بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه کامل و آماده عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی تأثير ابعاد بازاريابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان صنعت بیمه

پایان نامه کامل و آماده ارزیابی تأثير ابعاد بازاريابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان صنعت بیمه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وفاداری به برند، قصد خرید مجدد و عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد، ارزش درک شده و ارزش برند

ادبیات پژوهش وفاداری به برند، قصد خرید مجدد و عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد، ارزش درک شده و ارزش ویژه برند و رویکرد های آن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آز

پایان نامه کامل و آماده مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

پایان نامه کامل و آماده بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی

پایان نامه کامل و آماده بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطۀ سواد سلامت با خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی

پایان نامه کامل و آماده بررسی رابطۀ سواد سلامت با خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس در سال 1394

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

پایان نامه کامل و آماده بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی