فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع رایانش ابری

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع رایانش ابری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

پایان نامه کامل و آماده زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل