فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

پایانامه کامل و اماده طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

پایان نامه کامل و آماده توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات نامنظمي هاي عمودي در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي

پایان نامه کامل و آماده اثرات نامنظمي هاي عمودي در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

پایان نامه کامل و آماده بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

پایان نامه کامل و آماده تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه کامل و آماده بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

پایان نامه کامل و آماده ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه¬ای آن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود

پایان نامه کامل و آماده ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزيابي آسيب پذيري ومقاوم سازي لرزه اي قابهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم

پایان نامه کامل و آماده ارزيابي آسيب پذيري ومقاوم سازي لرزه اي قابهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی