اخرین محصولات ثبت شده

حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

پایانامه کامل و اماده حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

پایانامه کامل و اماده طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

پایانامه کامل و اماده تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

پایانامه کامل و اماده رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

پایانامه کامل و اماده اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات پژوهش ابراز وجود

ادبیات و پیشینه و پرسشنامه ابراز وجود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه کامل و آماده بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه کامل و آماده تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پایان نامه کامل و آماده بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری منبع کنترل

ادبیات و مبانی نظری منبع کنترل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری سبک های دلبستگی

ادبیات و مبانی نظری سبک های دلبستگی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

ادبیات و مبانی نظری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل